لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 309

ورق استیل 309

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم380,0001403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
449,350

تا
495,220
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرم467,5001403/3/27
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرم380,0001403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم380,0001403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرماز
380,000

تا
466,700
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم380,0001403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
455,600
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
501,050
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم455,6001403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرم480,1501403/3/27
ورق استیل 309 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
480,150
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم380,0001403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 6 شیت 1500کیلوگرم467,5001403/3/27
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم501,0501403/3/27
ورق استیل 309 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,500
1403/4/4
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
380,000

تا
467,800
1403/4/4