لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 309

ورق استیل 309

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1000کیلوگرم368,0001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 رول 1000کیلوگرم390,2001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم358,0001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
358,000

تا
407,000
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرم394,8001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
358,000

تا
406,100
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم358,0001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم358,0001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرماز
358,000

تا
410,200
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
358,000

تا
410,100
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
368,000

تا
409,300
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
368,000

تا
440,400
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
358,000

تا
390,200
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
358,000

تا
440,600
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
358,000

تا
390,200
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم440,4001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم358,0001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
368,000

تا
440,600
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرم397,3001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
368,000

تا
390,200
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم409,3001402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
358,000

تا
440,400
1402/12/9
ورق استیل 309 ضخامت 6 شیت 1500کیلوگرم390,2001402/12/9