لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو

پروفیل استیل دکوراتیو 304

ضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-عرض 20*303046 متریکیلوگرم230,2001402/12/9
-عرض 40*803046 متریکیلوگرم230,2001402/12/9
-عرض 20*203046 متریکیلوگرم230,2001402/12/9
-عرض 30*303046 متریکیلوگرم210,0001402/12/9
-عرض 20*203046 متریکیلوگرم210,0001402/12/9
-عرض 30*303046 متریکیلوگرم230,2001402/12/9
-عرض 20*303046 متریکیلوگرم230,2001402/12/9
-عرض 40*403046 متریکیلوگرم230,2001402/12/9

پروفیل استیل دکوراتیو 201

ضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-عرض 20*402016 متریکیلوگرم155,0001402/12/9
-عرض 20*302016 متریکیلوگرم155,0001402/12/9
-عرض 40*402016 متریکیلوگرم155,0001402/12/9
-عرض 20*402016 متریکیلوگرم155,0001402/12/9
-عرض 40*402016 متریکیلوگرم155,0001402/12/9
-عرض 20*202016 متریکیلوگرم155,0001402/12/9
-عرض 20*302016 متریکیلوگرم155,0001402/12/9