لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت پروفیل استیل دکوراتیو

پروفیل استیل دکوراتیو 304

ضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-عرض 20*303046 متریکیلوگرم231,1801403/4/4
-عرض 40*803046 متریکیلوگرم211,0001403/4/4
-عرض 20*203046 متریکیلوگرم231,1801403/4/4
-عرض 30*303046 متریکیلوگرم211,0001403/4/4
-عرض 20*203046 متریکیلوگرم211,0001403/4/4
-عرض 30*303046 متریکیلوگرم231,1801403/4/4
-عرض 20*303046 متریکیلوگرم231,1801403/4/4
-عرض 40*403046 متریکیلوگرم231,1801403/4/4

پروفیل استیل دکوراتیو 201

ضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
-عرض 20*202016 متریکیلوگرم165,0001403/4/4
-عرض 20*402016 متریکیلوگرم165,0001403/4/4
-عرض 20*302016 متریکیلوگرم165,0001403/4/4
-عرض 20*402016 متریکیلوگرم165,0001403/4/4
-عرض 40*402016 متریکیلوگرم165,0001403/4/4
-عرض 40*402016 متریکیلوگرم165,0001403/4/4
-عرض 20*302016 متریکیلوگرم165,0001403/4/4