لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال کالوپ

ضخامت(میلیمتر)سایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 616 اینچ6 متریکیلوگرم51,4001402/12/14
-18 اینچ6 متریکیلوگرم51,4001402/12/14
-20 اینچ6 متریکیلوگرم51,4001402/12/14
-24 اینچ6 متریکیلوگرم51,4001402/12/14
-32 اینچ6 متریکیلوگرم51,4001402/12/14