لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال کالوپ

ضخامت(میلیمتر)سایزطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1428 اینچ12 متریکیلوگرم45,8701403/2/5
ضخامت 1530 اینچ12 متریکیلوگرم45,8701403/2/5
ضخامت 1016 اینچ12 متریکیلوگرم45,8701403/2/5
ضخامت 1222 اینچ12 متریکیلوگرم45,8701403/2/5
ضخامت 1224 اینچ12 متریکیلوگرم45,8701403/2/5
ضخامت 1020 اینچ12 متریکیلوگرم45,8701403/2/5
ضخامت 616 اینچ6 متریکیلوگرم47,6001403/2/5
-18 اینچ6 متریکیلوگرم47,6001403/2/5
-20 اینچ6 متریکیلوگرم47,6001403/2/5
-24 اینچ6 متریکیلوگرم47,6001403/2/5
-32 اینچ6 متریکیلوگرم47,6001403/2/5