لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت نبشی

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
24,620

تا
27,900
1403/3/5
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم28,2201403/2/26
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرماز
24,620

تا
27,900
1403/3/5
150*150ضخامت 1512 متریکیلوگرم51,0001403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
24,840

تا
27,400
1403/3/5
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
24,070

تا
27,300
1403/3/5
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,980

تا
27,100
1403/3/5
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
23,980

تا
26,450
1403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,980

تا
27,100
1403/3/5
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,980

تا
26,450
1403/3/5
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,710

تا
27,250
1403/3/5
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
23,980

تا
27,100
1403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرماز
23,510

تا
28,100
1403/3/5
100*100ضخامت 96 متریکیلوگرم23,6001403/3/5
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
24,140

تا
28,300
1403/3/5
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
23,680

تا
28,000
1403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم23,9401403/3/5
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرم23,6001403/3/5
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,510

تا
28,000
1403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,000

تا
28,000
1403/3/5
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
23,510

تا
28,000
1403/3/5
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرم23,6001403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم28,8001403/3/5
100*100ضخامت 76 متریکیلوگرم31,4001403/3/5
100*100ضخامت 86 متریکیلوگرم28,9001403/3/5
100*100ضخامت 1012 متریکیلوگرماز
29,190

تا
29,210
1403/2/26
50*50ضخامت 512 متریکیلوگرم25,2201403/3/5
80*80ضخامت 812 متریکیلوگرماز
26,220

تا
28,700
1403/3/5
80*80ضخامت 712 متریکیلوگرم26,3101403/3/5
45*45ضخامت 512 متریکیلوگرماز
27,550

تا
30,490
1403/2/26
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,510
1403/2/26
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
24,030

تا
26,300
1403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم26,4001403/3/5
45*45ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,480

تا
29,000
1403/3/5
45*45ضخامت 36 متریکیلوگرم30,0001403/3/5
45*45ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,950

تا
29,500
1403/3/5
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
23,480

تا
25,700
1403/3/5
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,400

تا
25,600
1403/3/5
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرماز
24,120

تا
25,800
1403/3/5
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
24,200

تا
26,500
1403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرم27,1001403/3/5
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرم26,7001403/3/5
63*63ضخامت 66 متریکیلوگرم26,0301403/3/5
80*80ضخامت 66 متریکیلوگرماز
24,850

تا
27,200
1403/3/5
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,490

تا
26,800
1403/3/5
70*70ضخامت 66 متریکیلوگرماز
24,670

تا
27,000
1403/3/5
70*70ضخامت 56 متریکیلوگرماز
24,850

تا
27,200
1403/3/5
75*75ضخامت 56 متریکیلوگرم31,0001403/3/5
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرماز
24,400

تا
26,700
1403/3/5
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
24,400

تا
26,700
1403/3/5
70*70ضخامت 46 متریکیلوگرم27,4001403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم26,3001403/3/5
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرم23,8501403/3/5
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
23,850

تا
26,700
1403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم23,8501403/3/5
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,700
1403/3/5
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرم23,8501403/3/5
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرم23,8501403/3/5
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,850

تا
26,700
1403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,700
1403/3/5
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم23,8501403/3/5
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,700
1403/3/5
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرم23,8501403/3/5

نبشی آونگان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم26,3001403/3/5
120*120ضخامت 1212 متریکیلوگرم27,1001403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرم27,3001403/3/5
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرم26,6001403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرم23,4501403/3/5
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
23,450

تا
26,500
1403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
23,450

تا
26,500
1403/3/5

نبشی فولاد سپهر ایرانیان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرم28,4001403/3/5
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرم27,1001403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم27,1001403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
23,750

تا
27,000
1403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
24,150

تا
26,500
1403/3/5

نبشی زنجان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,900
1403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,900
1403/3/5
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم26,2001403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,600

تا
26,800
1403/3/5

نبشی لقمه

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
120*120ضخامت 126 متریکیلوگرم27,9501403/3/5
سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
40*40ضخامت 3.56 متریکیلوگرم25,3501403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
25,350

تا
28,200
1403/3/5
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,350

تا
28,200
1403/3/5
50*50ضخامت 3.56 متریکیلوگرم25,3501403/3/5
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرم25,3501403/3/5
50*50ضخامت 4.56 متریکیلوگرم25,3501403/3/5
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,350

تا
28,200
1403/3/5
50*50ضخامت 2.56 متریکیلوگرم26,2501403/3/5
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,350

تا
28,200
1403/3/5
60*60ضخامت 46 متریکیلوگرماز
25,350

تا
28,200
1403/3/5
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرماز
25,350

تا
28,200
1403/3/5
60*60ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,250

تا
29,200
1403/3/5

نبشی اسپیرال

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
25*25ضخامت 26 متریکیلوگرم27,0501403/3/5
30*30ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,850

تا
29,610
1403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرماز
26,750

تا
29,500
1403/3/5
40*40ضخامت 26 متریکیلوگرم26,8501403/3/5

نبشی اصفهان

سایزضخامتطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
100*100ضخامت 96 متریکیلوگرم25,4501403/3/5
100*100ضخامت 106 متریکیلوگرم25,2501403/3/5
150*150ضخامت 156 متریکیلوگرم41,0501403/3/5
30*30ضخامت 2.56 متریکیلوگرم26,2501403/3/5
40*40ضخامت 46 متریکیلوگرم25,6001403/3/5
40*40ضخامت 36 متریکیلوگرم26,2501403/3/5
50*50ضخامت 56 متریکیلوگرم25,1501403/3/5
50*50ضخامت 46 متریکیلوگرم25,1501403/3/5
50*50ضخامت 36 متریکیلوگرم25,1501403/3/5
60*60ضخامت 56 متریکیلوگرم25,1501403/3/5
60*60ضخامت 66 متریکیلوگرم25,1501403/3/5
80*80ضخامت 76 متریکیلوگرم25,4501403/3/5
70*70ضخامت 76 متریکیلوگرم25,1501403/3/5
80*80ضخامت 86 متریکیلوگرم25,2501403/3/5