لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه

عرشه فولادی هفت الماس

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
43,290

تا
47,000
1403/4/27
ضخامت 0.8هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
43,290

تا
47,500
1403/4/27
ضخامت 1.25هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
45,400

تا
48,300
1403/4/27
ضخامت 0.7هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
44,390

تا
46,150
1403/4/25
ضخامت 0.9هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
43,290

تا
47,000
1403/4/27

عرشه فولادی شهرکرد

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,800

تا
48,700
1403/4/27
ضخامت 1.25شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,700

تا
49,200
1403/4/27
ضخامت 0.7شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
44,280

تا
46,040
1403/4/24
ضخامت 0.9شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,900

تا
48,700
1403/4/27
ضخامت 0.8شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,900

تا
47,700
1403/4/27

عرشه فولادی کاشان

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.9کاشان1250شیتکیلوگرماز
44,800

تا
47,700
1403/4/27
ضخامت 0.8کاشان1250شیتکیلوگرماز
44,800

تا
47,700
1403/4/27
ضخامت 1کاشان1250شیتکیلوگرماز
46,300

تا
49,200
1403/4/27
ضخامت 1.25کاشان1250شیتکیلوگرماز
45,800

تا
48,870
1403/4/27
ضخامت 0.9کاشان--کیلوگرم40,0001403/4/25
ضخامت 1کاشان--کیلوگرم39,6001403/4/25
ضخامت 1.25کاشان--کیلوگرم39,5001403/4/24

عرشه فولادی تاراز چهار محال و بختیاری

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1تاراز1250شیتکیلوگرماز
42,200

تا
48,700
1403/4/27
ضخامت 0.7تاراز1250شیتکیلوگرماز
44,280

تا
46,040
1403/4/24
ضخامت 0.9تاراز1250شیتکیلوگرماز
39,800

تا
47,700
1403/4/27
ضخامت 1.25تاراز1250شیتکیلوگرماز
42,200

تا
49,200
1403/4/27
ضخامت 0.8تاراز1250شیتکیلوگرماز
39,800

تا
47,700
1403/4/27