لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه

عرشه فولادی هفت الماس

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.7هفت الماس1250شیتکیلوگرم45,9301403/4/4
ضخامت 1.25هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
46,890

تا
50,200
1403/4/4
ضخامت 1هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
44,830

تا
48,900
1403/4/4
ضخامت 0.8هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
44,830

تا
49,400
1403/4/4
ضخامت 0.9هفت الماس1250شیتکیلوگرماز
44,830

تا
48,900
1403/4/4

عرشه فولادی شهرکرد

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.9شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,900

تا
50,400
1403/4/4
ضخامت 1.25شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,700

تا
50,900
1403/4/4
ضخامت 0.7شهرکرد1250شیتکیلوگرم45,8201403/4/4
ضخامت 0.8شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,900

تا
49,400
1403/4/4
ضخامت 1شهرکرد1250شیتکیلوگرماز
39,800

تا
50,400
1403/4/4

عرشه فولادی کاشان

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.8کاشان1250شیتکیلوگرماز
45,900

تا
48,900
1403/4/4
ضخامت 1.25کاشان1250شیتکیلوگرماز
46,570

تا
49,900
1403/4/4
ضخامت 1کاشان1250شیتکیلوگرماز
47,190

تا
50,400
1403/4/4
ضخامت 0.9کاشان1250شیتکیلوگرماز
45,900

تا
48,900
1403/4/4
ضخامت 0.9کاشان--کیلوگرم40,0001403/4/4
ضخامت 1کاشان--کیلوگرم39,6001403/4/4
ضخامت 1.25کاشان--کیلوگرم39,5001403/4/4

عرشه فولادی تاراز چهار محال و بختیاری

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1تاراز1250شیتکیلوگرماز
42,200

تا
50,400
1403/4/4
ضخامت 1.25تاراز1250شیتکیلوگرماز
42,200

تا
50,900
1403/4/4
ضخامت 0.8تاراز1250شیتکیلوگرماز
39,800

تا
49,400
1403/4/4
ضخامت 0.7تاراز1250شیتکیلوگرم45,8201403/4/4
ضخامت 0.9تاراز1250شیتکیلوگرماز
39,800

تا
49,400
1403/4/4