لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت عرشه فولادی گالوانیزه

عرشه فولادی هفت الماس

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.8هفت الماس1250شیتکیلوگرم46,3001402/12/9
ضخامت 1.25هفت الماس1250شیتکیلوگرم46,1001402/12/9
ضخامت 0.9هفت الماس1250شیتکیلوگرم46,3001402/12/9
ضخامت 1هفت الماس1250شیتکیلوگرم46,3001402/12/9

عرشه فولادی شهرکرد

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.9شهرکرد1250شیتکیلوگرم46,8001402/12/9
ضخامت 1.25شهرکرد1250شیتکیلوگرم46,6001402/12/9
ضخامت 0.8شهرکرد1250شیتکیلوگرم45,8001402/12/9
ضخامت 1شهرکرد1250شیتکیلوگرم46,5001402/12/9

عرشه فولادی کاشان

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 1.25کاشان1250شیتکیلوگرم47,8001402/12/9
ضخامت 1کاشان1250شیتکیلوگرم47,9001402/12/9
ضخامت 0.9کاشان1250شیتکیلوگرم46,3001402/12/9
ضخامت 0.8کاشان1250شیتکیلوگرم45,5001402/12/9

عرشه فولادی تاراز چهار محال و بختیاری

ضخامت (میل)برندابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 0.8تاراز1250شیتکیلوگرم45,8001402/12/9
ضخامت 1تاراز1250شیتکیلوگرم46,5001402/12/9
ضخامت 1.25تاراز1250شیتکیلوگرم45,6001402/12/9
ضخامت 0.9تاراز1250شیتکیلوگرم46,8001402/12/9