ورق استیل 309 ضخامت 8 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 8
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
4,257,000
تا
4,257,000