ورق استیل 309 ضخامت 1 رول 1000

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 1
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
4,383,500
تا
4,952,200