لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق ST52

ورق ST52 ضخامت 6

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم50,9001402/12/10
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
46,800

تا
51,500
1402/12/10

ورق ST52 ضخامت 8

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم50,9001402/12/10
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
46,800

تا
51,500
1402/12/10

ورق ST52 ضخامت 10

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم47,7001402/12/10
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
43,700

تا
49,200
1402/12/10
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم44,4001402/12/10

ورق ST52 ضخامت 12

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم47,4001402/12/10
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
43,700

تا
49,200
1402/12/10
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم43,3001402/12/10

ورق ST52 ضخامت 15

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
فولاد مبارکهرول1500کیلوگرم46,6001402/12/10
فولاد مبارکهشیت6000*1500کیلوگرماز
43,700

تا
49,200
1402/12/10
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم42,1001402/12/10

ورق ST52 ضخامت 20

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم40,1001402/12/10

ورق ST52 ضخامت 25

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم41,4001402/12/10

ورق ST52 ضخامت 30

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم40,1001402/12/10

ورق ST52 ضخامت 35

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم37,9001402/12/10

ورق ST52 ضخامت 40

برندوضعیتابعادواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
اکسین اهوازشیت6000*2000کیلوگرم39,2001402/12/10