ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1250

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 2
حالت رول
ابعاد 1250
بازه قیمت (ریال) از
4,101,800
تا
4,101,800