ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 2
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
4,158,000
تا
4,554,100