ورق استیل 309 ضخامت 25 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 25
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
5,010,500
تا
5,010,500