ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1250

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 3
حالت رول
ابعاد 1250
بازه قیمت (ریال) از
4,158,000
تا
4,158,000