ورق استیل 309 ضخامت 15 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 15
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
4,009,500
تا
4,009,500