ورق استیل 309 ضخامت 4 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 4
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
3,800,000
تا
4,675,000