لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل دکوراتیو

ورق استیل دکوراتیو 304

نوعضخامتابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم3,772,0901403/5/1
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم3,519,0101403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم3,665,4501403/5/1
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم7,459,6201403/5/1
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم4,091,9901403/5/1
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم6,224,6901403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم4,411,9001403/5/1
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم5,180,9601403/5/1
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم4,945,0701403/5/1
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم7,879,0501403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم3,412,3701403/5/1
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم5,478,2501403/5/1
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم2,599,1001403/5/1
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم3,409,5301403/5/1
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم7,312,7001403/5/1
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم6,626,9301403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم6,507,0201403/5/1
خش دار طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم6,123,8501403/5/1
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم4,625,1701403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم5,264,9801403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم7,039,7201403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم7,752,5101403/5/1
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم5,607,5001403/5/1