لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل دکوراتیو

ورق استیل دکوراتیو 304

نوعضخامتابعادحالتواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم3,492,0001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم6,859,6001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم6,026,9001402/12/2
خش دار طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم5,523,8001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم4,025,2001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم5,907,0001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم5,624,7001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم5,007,5001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم4,878,2001402/12/2
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم4,581,0001402/12/2
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم2,809,5001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم2,919,0001402/12/2
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم6,712,7001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم3,065,5001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم3,811,9001402/12/2
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم4,345,1001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم6,439,7001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم3,172,1001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم4,665,0001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم7,152,5001402/12/2
میرور طلایی-1220*2440شیتکیلوگرم7,279,1001402/12/2
خش دار نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم1,999,1001402/12/2
میرور نقره ای-1220*2440شیتکیلوگرم2,812,4001402/12/2