ورق استیل 309 ضخامت 20 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 20
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
4,257,000
تا
4,257,000