لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 321

ورق استیل 321

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 321 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرم297,0001403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرم293,0001403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرم341,4401403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرم263,4501403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرم299,0001403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرم355,8501403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
289,000

تا
350,240
1403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
305,000

تا
380,050
1403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
289,000

تا
306,350
1403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
290,000

تا
350,240
1403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
295,000

تا
355,850
1403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 1 رول 1500کیلوگرم341,4401403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم380,0501403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرم296,0001403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرم350,2401403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 رول 1500کیلوگرماز
301,000

تا
350,240
1403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرم350,2401403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرم350,2401403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 0.35 رول 1500کیلوگرماز
295,350

تا
306,350
1403/3/27
ورق استیل 321 ضخامت 14 رول 1500کیلوگرم297,0001403/3/27