لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 321

ورق استیل 321

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 321 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرم249,0001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرماز
250,300

تا
258,600
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 رول 1000کیلوگرم261,1001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
258,600

تا
270,300
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 رول 1250کیلوگرماز
250,300

تا
258,600
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
255,100

تا
267,600
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرماز
255,100

تا
263,400
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 رول 1500کیلوگرماز
247,900

تا
250,300
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 1 رول 1500کیلوگرم249,0001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرم253,4001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرم247,9001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
247,900

تا
250,300
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
253,400

تا
263,400
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرم247,9001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرم247,9001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم267,6001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
247,900

تا
258,600
1402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 14 رول 1500کیلوگرم255,1001402/12/8
ورق استیل 321 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
250,300

تا
258,600
1402/12/8