ورق استیل 309 ضخامت 3 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 3
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
4,249,100
تا
4,249,100