‌شرایط و قوانین استفاده

شرایط و قوانین استفاده از خدمات وب‌سایت گرفت

تمام اصول و فرآیندهای سایت گرفت به نشانی اینترنتی www.gereft.com مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین تجارت الکترونیک است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت این قوانین خواهد بود. در صورت ایجاد تغییرات و به‌روزرسانی این قوانین و مقررات، در صفحه قوانین و مقررات وب‌سایت مورد اشاره، منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است که لازمه‌ی استفاده‌ی کاربر از سایت گرفت، پذیرش این قوانین بوده و استفاده‌ی مستمر از این سایت به منزله‌ی اطلاع یافتن و پذیرش هرگونه تغییر و آخرین نسخه از قوانین و مقررات است. با هدف استانداردسازی لیست قیمت‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و شفافیت و سهولت استفاده‌ی کاربر، گرفت قوانین زیر را برای کاربران سایت تدوین کرده است. لذا جهت استفاده و فعالیت در این وب‌سایت و دریافت دسترسی‌های فعالیت، پذیرش و رعایت این قوانین الزامی است.;