لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد امروز

سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
28,800

تا
29,700
1403/4/27
14ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,700

تا
28,600
1403/4/27
16ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
2,790

تا
28,600
1403/4/27
18ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,400
1403/4/27
20ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,500
1403/4/27
22ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,700
1403/4/27
25ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,900

تا
29,000
1403/4/27
28ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
28,000

تا
28,600
1403/4/27
32ذوب آهن اصفهانA3کیلوگرماز
27,900

تا
28,700
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10میانهA3کیلوگرماز
28,350

تا
29,500
1403/4/27
12میانهA3کیلوگرماز
27,250

تا
29,000
1403/4/27
14میانهA3کیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/27
16میانهA3کیلوگرماز
27,200

تا
28,100
1403/4/27
18میانهA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,200
1403/4/27
20میانهA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,200
1403/4/27
22میانهA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,200
1403/4/27
25میانهA3کیلوگرماز
27,200

تا
28,100
1403/4/27
28میانهA3کیلوگرماز
27,300

تا
28,200
1403/4/27
32میانهA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,100
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
28,900

تا
30,100
1403/4/27
12صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,900

تا
30,300
1403/4/27
14صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/4/27
16صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/4/27
18صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/4/27
20صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/4/27
22صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/4/27
25صبا فولاد زاگرسA3کیلوگرماز
27,600

تا
28,300
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8شاهین بنابA2کیلوگرماز
26,450

تا
30,160
1403/4/27
10شاهین بنابA3کیلوگرماز
24,250

تا
30,100
1403/4/27
10شاهین بنابA2کیلوگرماز
26,150

تا
29,940
1403/4/27
12شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,150

تا
29,940
1403/4/27
14شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/27
16شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/27
18شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/27
20شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/27
22شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/27
25شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/27
28شاهین بنابA3کیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/27
32شاهین بنابA3کیلوگرماز
26,900

تا
29,500
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
28,450

تا
29,600
1403/4/27
10فولاد ظفر بنابA2کیلوگرماز
28,050

تا
29,200
1403/4/27
12فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
28,050

تا
29,200
1403/4/27
14فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/27
16فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/27
18فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/27
20فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/27
22فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/27
25فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/27
28فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
27,700

تا
28,800
1403/4/27
32فولاد ظفر بنابA3کیلوگرماز
24,500

تا
28,650
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
29,940

تا
32,120
1403/4/27
10فولاد راد همدانA2کیلوگرماز
30,300

تا
31,120
1403/4/27
12فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,600

تا
30,420
1403/4/27
14فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/27
16فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/27
18فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/27
20فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/27
22فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/27
25فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,160
1403/4/27
28فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
29,300

تا
30,160
1403/4/27
32فولاد راد همدانA3کیلوگرماز
26,990

تا
29,870
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10ابرکوهA3کیلوگرماز
23,500

تا
28,200
1403/4/27
12ابرکوهA3کیلوگرماز
26,800

تا
29,200
1403/4/27
16ابرکوهA3کیلوگرماز
26,600

تا
27,600
1403/4/27
18ابرکوهA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1403/4/27
20ابرکوهA3کیلوگرماز
26,500

تا
27,500
1403/4/27
22ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/27
25ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/27
28ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/27
32ابرکوهA3کیلوگرماز
25,300

تا
27,500
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
8آناهیتاA2کیلوگرماز
29,000

تا
30,200
1403/4/27
10آناهیتاA2کیلوگرماز
28,800

تا
30,000
1403/4/27
12آناهیتاA3کیلوگرماز
28,700

تا
30,000
1403/4/27
14آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/27
16آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/27
18آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/27
20آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/27
22آناهیتاA3کیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/27
25آناهیتاA3کیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/27
28آناهیتاA3کیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/27
32آناهیتاA3کیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10شاهرودA3کیلوگرماز
29,800

تا
30,500
1403/4/27
12شاهرودA3کیلوگرماز
29,600

تا
30,500
1403/4/27
14شاهرودA3کیلوگرماز
28,500

تا
29,300
1403/4/27
16شاهرودA3کیلوگرماز
28,500

تا
29,300
1403/4/27
18شاهرودA3کیلوگرماز
28,500

تا
29,300
1403/4/27
20شاهرودA3کیلوگرماز
28,500

تا
29,300
1403/4/27
22شاهرودA3کیلوگرماز
28,750

تا
29,650
1403/4/27
25شاهرودA3کیلوگرماز
28,750

تا
29,650
1403/4/27
سایزکارخانه تولید کنندهاستانداردواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
12نیشابورA3کیلوگرماز
27,250

تا
30,900
1403/4/27
14نیشابورA3کیلوگرماز
27,100

تا
28,700
1403/4/27
16نیشابورA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,700
1403/4/27
18نیشابورA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,700
1403/4/27
20نیشابورA3کیلوگرماز
27,100

تا
28,700
1403/4/27
22نیشابورA3کیلوگرماز
27,000

تا
28,700
1403/4/27
25نیشابورA3کیلوگرماز
25,900

تا
28,700
1403/4/27
28نیشابورA3کیلوگرماز
25,500

تا
28,700
1403/4/27
32نیشابورA3کیلوگرماز
25,950

تا
28,800
1403/4/27