لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 310

ورق استیل 310

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 310 ضخامت 25 رول 1000کیلوگرم738,4001403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرماز
552,750

تا
735,350
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
552,750

تا
770,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم770,0001403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرم738,4001403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
552,750

تا
770,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 6 رول 1000کیلوگرم738,4001403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرم745,6001403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم770,0001403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم770,0001403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرم770,0001403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم746,3501403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
737,550

تا
780,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
728,750

تا
780,000
1403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرم780,0001403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم738,4001403/4/21
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم770,0001403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
738,400

تا
780,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
728,750

تا
770,000
1403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 50 رول 1500کیلوگرم738,4001403/4/24
ورق استیل 310 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرماز
737,550

تا
780,000
1403/4/23
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 رول 2000کیلوگرم728,7501403/4/23