لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 310

ورق استیل 310

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 310 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرم616,0001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 1 رول 1000کیلوگرم608,8001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 6 رول 1000کیلوگرم619,5001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرم616,1001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 رول 1000کیلوگرم580,0001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 25 رول 1000کیلوگرم628,1001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
580,000

تا
617,000
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
580,000

تا
616,900
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1250کیلوگرم580,0001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرم580,0001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 2 رول 1250کیلوگرم580,0001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 رول 1500کیلوگرم580,0001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1500کیلوگرماز
580,000

تا
615,400
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 4 رول 1500کیلوگرماز
580,000

تا
615,100
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم629,4001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 2 رول 1500کیلوگرماز
580,000

تا
616,300
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 5 رول 1500کیلوگرماز
580,000

تا
606,600
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 15 رول 1500کیلوگرماز
590,000

تا
629,500
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 50 رول 1500کیلوگرم629,4001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 25 رول 1500کیلوگرم643,6001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 8 رول 1500کیلوگرماز
590,000

تا
606,600
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 20 رول 1500کیلوگرماز
590,000

تا
643,600
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 6 رول 1500کیلوگرماز
530,000

تا
617,300
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 10 رول 1500کیلوگرماز
590,000

تا
619,700
1402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 12 رول 1500کیلوگرم590,0001402/12/8
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 رول 2000کیلوگرم608,8001402/12/8