لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

ضخامت (میلیمتر)سایز (اینچ)طولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 510 اینچ6 متریکیلوگرم43,5001402/12/14
ضخامت 610 اینچ6 متریکیلوگرم44,5001402/12/14
ضخامت 1010 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,900

تا
46,500
1402/12/14
ضخامت 410 اینچ6 متریکیلوگرم43,5001402/12/14
ضخامت 612 اینچ6 متریکیلوگرم46,5001402/12/14
ضخامت 1012 اینچ6 متریکیلوگرم44,9001402/12/14
ضخامت 512 اینچ6 متریکیلوگرم43,5001402/12/14
ضخامت 812 اینچ6 متریکیلوگرم44,9001402/12/14
ضخامت 614 اینچ6 متریکیلوگرم46,5001402/12/14
ضخامت 514 اینچ6 متریکیلوگرم43,5001402/12/14
ضخامت 68 اینچ6 متریکیلوگرماز
44,500

تا
44,900
1402/12/14
ضخامت 48 اینچ6 متریکیلوگرم43,5001402/12/14