لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

ضخامت (میلیمتر)سایز (اینچ)طولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ضخامت 510 اینچ6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
ضخامت 1010 اینچ6 متریکیلوگرم44,5001402/12/10
ضخامت 410 اینچ6 متریکیلوگرم44,7001402/12/9
ضخامت 610 اینچ6 متریکیلوگرم44,5001402/12/9
ضخامت 812 اینچ6 متریکیلوگرم44,5001402/12/10
ضخامت 612 اینچ6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
ضخامت 1012 اینچ6 متریکیلوگرم44,5001402/12/10
ضخامت 512 اینچ6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
ضخامت 514 اینچ6 متریکیلوگرم23,2001402/12/9
ضخامت 614 اینچ6 متریکیلوگرم46,5001402/12/9
ضخامت 68 اینچ6 متریکیلوگرم44,5001402/12/10
ضخامت 48 اینچ6 متریکیلوگرم44,7001402/12/9