لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مبلی

لوله مبلی 0.7

سایزبرندطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10خلیج فارس6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
13خلیج فارس6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
16خلیج فارس6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
18خلیج فارس6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9
20خلیج فارس6 متریکیلوگرم56,0001402/12/9