لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله مانیسمان

لوله مانیسمان وارداتی

سایزردهطولواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
10 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
72,000

تا
25,700,000
1402/12/10
11.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,170,000

تا
1,439,000
1402/12/10
11.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,360,000

تا
1,500,000
1402/12/10
11.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
2,190,000

تا
2,400,000
1402/12/10
11.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
1,040,000

تا
1,338,000
1402/12/10
11.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
1,140,000

تا
1,400,000
1402/12/10
11.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
1,790,000

تا
1,970,000
1402/12/10
1.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
360,000

تا
434,000
1402/12/10
1.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
380,800

تا
450,000
1402/12/10
1.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخه590,0001402/12/10
12 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
72,000

تا
34,500,000
1402/12/10
1 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
900,000

تا
940,000
1402/12/10
1 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
740,000

تا
780,000
1402/12/10
1 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
1,380,000

تا
1,400,000
1402/12/10
21.2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
2,140,000

تا
2,180,000
1402/12/10
21.2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
4,500,000

تا
4,690,000
1402/12/10
21.2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
2,900,000

تا
2,950,000
1402/12/10
2 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
2,940,000

تا
3,000,000
1402/12/10
2 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخه1,879,0001402/12/10
2 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخه1,850,0001402/12/10
3.4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
540,000

تا
550,000
1402/12/10
3.4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
46,000

تا
510,000
1402/12/10
3.4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
690,000

تا
840,000
1402/12/10
3 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
2,840,000

تا
3,288,000
1402/12/10
3 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
6,690,000

تا
6,700,000
1402/12/10
3 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
3,800,000

تا
3,840,000
1402/12/10
4 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
5,185,000

تا
5,500,000
1402/12/10
4 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
3,873,000

تا
4,280,000
1402/12/10
4 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
8,580,000

تا
9,450,000
1402/12/10
5 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
11,400,000

تا
11,980,000
1402/12/10
5 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
6,379,000

تا
6,500,000
1402/12/10
5 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
6,880,000

تا
7,400,000
1402/12/10
6 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
6,868,000

تا
7,280,000
1402/12/10
6 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
10,170,000

تا
10,400,000
1402/12/10
6 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
14,600,000

تا
15,480,000
1402/12/10
8 اینچرده 80شاخه 6 متریشاخهاز
74,000

تا
32,000,000
1402/12/10
8 اینچرده 20شاخه 6 متریشاخهاز
12,448,000

تا
17,970,200
1402/12/10
8 اینچرده 40شاخه 6 متریشاخهاز
72,000

تا
22,950,000
1402/12/10