ورق استیل 309 ضخامت 5 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 5
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
4,158,000
تا
4,158,000