ورق استیل 309 ضخامت 10 رول 1500

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 10
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
3,973,100
تا
3,973,100