لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت لوله آلومینیوم

لوله آلومینیوم ضخامت 1

قطر خارجیبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
16آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم157,2801403/4/23

لوله آلومینیوم ضخامت 2

قطر خارجیبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
20آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم152,2301403/4/23
22آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم152,2301403/4/23
25آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم152,2301403/4/23

لوله آلومینیوم ضخامت 3

قطر خارجیبرندواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
28آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23
32آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23
42آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23
48آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23
60.3آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23
73آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23
80آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23
101.6آلوم طرح پاسارگادکیلوگرم150,2101403/4/23