لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت ورق استیل 304

ورق استیل 304

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1000کیلوگرم195,2701403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.3 رول 1000کیلوگرم212,6001403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.9 رول 1000کیلوگرم176,2201403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.4 رول 1000کیلوگرم210,9201403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.7 رول 1000کیلوگرماز
176,220

تا
209,100
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1000کیلوگرماز
172,940

تا
190,230
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 3 رول 1000کیلوگرماز
164,000

تا
188,080
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1000کیلوگرماز
173,660

تا
191,040
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 2 رول 1000کیلوگرماز
165,390

تا
181,930
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1000کیلوگرماز
176,420

تا
194,060
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.4 رول 1250کیلوگرم210,9201403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 6 رول 1250کیلوگرماز
165,500

تا
193,060
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.5 رول 1250کیلوگرماز
176,220

تا
209,080
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.8 رول 1250کیلوگرماز
176,220

تا
209,100
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.9 رول 1250کیلوگرم176,2201403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1250کیلوگرماز
162,350

تا
206,100
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 4 رول 1250کیلوگرماز
165,000

تا
554,400
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.3 رول 1250کیلوگرم212,6001403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 5 رول 1250کیلوگرم189,1201403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 2.5 رول 1250کیلوگرماز
176,220

تا
193,260
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 8 رول 1250کیلوگرم198,3101403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 0.6 رول 1250کیلوگرماز
176,220

تا
209,100
1403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 1 رول 1500کیلوگرم204,5201403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 40 رول 1500کیلوگرم183,1501403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 30 رول 1500کیلوگرم183,1501403/1/21
ورق استیل 304 ضخامت 1.25 رول 1500کیلوگرم204,6201403/1/21