ورق استیل 309 ضخامت 1.5 رول 1000

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 1.5
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
4,675,000
تا
4,675,000