ورق استیل 309 ضخامت 2 رول 1000

آلیاژ 309
ضخامت ضخامت 2
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
3,800,000
تا
4,678,000