لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد زاگرس

میلگرد زاگرس شهرکرد

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001403/3/5
میلگرد آجدار 12 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4501403/3/5
میلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
میلگرد آجدار 16 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
میلگرد آجدار 18 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
میلگرد آجدار 20 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
میلگرد آجدار 22 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
میلگرد آجدار 25 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
میلگرد آجدار 28 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5
میلگرد آجدار 32 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001403/3/5