لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

میلگرد آناهیتا گیلان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 آناهیتا A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,000

تا
30,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,700

تا
29,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 آناهیتا A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
30,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 12 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,700

تا
30,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 28 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 32 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,600

تا
29,800
1403/4/24