لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد آناهیتا گیلان

میلگرد آناهیتا گیلان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 آناهیتا A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,3001402/12/10
میلگرد آجدار 10 آناهیتا A2 شاخه 12 متریکیلوگرم28,1001402/12/10
میلگرد آجدار 12 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم28,1001402/12/10
میلگرد آجدار 14 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 16 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 18 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 20 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 22 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 25 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 28 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 32 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10