لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد راد همدان

میلگرد راد همدان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,190

تا
30,470
1403/3/28
میلگرد آجدار 10 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
29,470
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,770
1403/3/28
میلگرد آجدار 14 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,470
1403/3/28
میلگرد آجدار 16 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,470
1403/3/28
میلگرد آجدار 18 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,470
1403/3/28
میلگرد آجدار 20 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,470
1403/3/28
میلگرد آجدار 22 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,470
1403/3/28
میلگرد آجدار 25 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,510
1403/3/28
میلگرد آجدار 28 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,510
1403/3/28
میلگرد آجدار 32 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,990

تا
28,220
1403/3/28