لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد راد همدان

میلگرد راد همدان

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
28,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 10 فولاد راد همدان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,900

تا
28,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,300
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,100
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/9