لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد شاهرود

میلگرد شاهرود

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,700

تا
30,750
1403/4/24
میلگرد آجدار 12 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,500

تا
30,550
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,650

تا
29,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,650

تا
29,700
1403/4/24