لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد شاهرود

میلگرد شاهرود

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,100
1402/12/10
میلگرد آجدار 12 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,900
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 16 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 18 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 22 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,100
1402/12/10
میلگرد آجدار 25 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/10