لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 14

میلگرد 14

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 14 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/10
میلگرد آجدار 14 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,600

تا
24,900
1402/12/8
میلگرد آجدار 14 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/10
میلگرد آجدار 14 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,1001402/12/10
میلگرد آجدار 14 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 14 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم20,8001402/12/8
میلگرد آجدار 14 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/10
میلگرد آجدار 14 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,500

تا
27,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,2001402/12/10
میلگرد آجدار 14 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 14 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/9
میلگرد آجدار 14 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/8
میلگرد آجدار 14 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001402/12/7
میلگرد آجدار 14 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
27,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 14 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
26,000
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/5
میلگرد آجدار 14 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 14 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/10
میلگرد آجدار 14 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/10
میلگرد آجدار 14 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 14 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 14 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,600
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/10
میلگرد آجدار 14 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/10
میلگرد آجدار 14 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/9
میلگرد آجدار 14 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001402/12/10
میلگرد آجدار 14 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/10
میلگرد آجدار 14 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/7
میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,3001402/12/8
میلگرد آجدار 14 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/10
میلگرد آجدار 14 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,4001402/12/10
میلگرد آجدار 14 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,3001402/12/10
میلگرد آجدار 14 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/9
میلگرد آجدار 14 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,7001402/12/10
میلگرد آجدار 14 نیک صدرای طوس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/10
میلگرد آجدار 14 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
26,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,300
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
25,000
1402/12/10