لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد نیشابور

میلگرد نیشابور

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/3
میلگرد آجدار 12 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,500
1402/12/3
میلگرد آجدار 14 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 16 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 18 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
24,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 20 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
24,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 22 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
24,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 25 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,700

تا
25,500
1402/12/3
میلگرد آجدار 28 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/3
میلگرد آجدار 32 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/3