لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد میانه

میلگرد میانه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,350

تا
29,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 12 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,250

تا
29,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 28 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 32 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,200
1403/4/24