لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد میانه

میلگرد میانه

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 10 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/3
میلگرد آجدار 12 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 14 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 16 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 18 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 20 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 22 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 25 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 28 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 32 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/3