لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,6001402/12/9
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,600

تا
27,600
1402/12/9
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
27,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,700

تا
25,500
1402/12/9
میلگرد آجدار 12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,300

تا
27,200
1402/12/9
میلگرد آجدار 14 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 16 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 18 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 20 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 22 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 25 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9
میلگرد آجدار 32 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,000
1402/12/9