لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد شاهین بناب

میلگرد شاهین بناب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,450

تا
30,160
1403/4/24
میلگرد آجدار 8 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5501403/4/24
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,150

تا
29,940
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,150

تا
30,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,150

تا
29,940
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 28 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 32 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
29,500
1403/4/24