لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 12

میلگرد 12

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,210

تا
29,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 معراج البرز گلستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1403/3/22
میلگرد آجدار 12 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,7001403/3/27
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,750

تا
28,950
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
27,950
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 شمس سپهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,300
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
28,150
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
28,900
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,340

تا
27,740
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 فولاد گلستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,510

تا
27,340
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,600
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,380
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
28,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,250

تا
27,600
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
28,300
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
28,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,150

تا
27,060
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,400

تا
27,580
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
27,530
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 پارس آرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,890

تا
27,150
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,250

تا
27,800
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,640
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
30,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,880
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 کاوه کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
29,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,900
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,900
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,310

تا
29,250
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001403/3/27
میلگرد آجدار 12 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
27,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 عتیق آذر سهند A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
61,200

تا
62,200
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,650
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
27,500
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,030
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
29,510
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9501403/3/23
میلگرد آجدار 12 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
27,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,140

تا
26,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
27,600
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 سیما فولاد جهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم17,8001403/3/27
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
27,000
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 راستین آستارا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,420

تا
27,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,400
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
27,100
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
27,100
1403/3/23
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
27,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,550
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,650

تا
27,950
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,160

تا
29,500
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
29,800
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 فولاد البرز غرب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,450

تا
25,400
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
30,600
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم23,7501403/3/27
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,410
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
27,100
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,650

تا
27,050
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 صائب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
27,630
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,150

تا
28,200
1403/3/27
میلگرد آجدار 12 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,770
1403/3/28
میلگرد آجدار 12 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,900

تا
28,600
1403/3/27

قیمت میلگرد ساده 12

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید شاخه 12 متری A1کیلوگرم29,0001403/3/27
میلگرد ساده 12 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
25,950

تا
31,460
1403/3/28
میلگرد ساده 12 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
28,260

تا
32,000
1403/3/27
میلگرد ساده 12 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,000

تا
30,000
1403/3/27
میلگرد ساده 12 کویر کاشان شاخه 6 متری A1کیلوگرماز
26,470

تا
30,900
1403/3/28
میلگرد ساده 12 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرماز
29,000

تا
29,800
1403/3/27