لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 12

میلگرد 12

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
26,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/3
میلگرد آجدار 12 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/2
میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
26,600
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 12 کاوه کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,1001402/12/2
میلگرد آجدار 12 پارس آرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 12 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
26,500
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
28,500
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,800

تا
25,000
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,1001402/12/3
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001402/11/30
میلگرد آجدار 12 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/3
میلگرد آجدار 12 نورد گرم سمنان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,3001402/12/2
میلگرد آجدار 12 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 12 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/3
میلگرد آجدار 12 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,7001402/12/2
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 12 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
25,700
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 نیک صدرای طوس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,0001402/12/3
میلگرد آجدار 12 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,100

تا
27,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 البرز تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/12/3
میلگرد آجدار 12 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5001402/12/3
میلگرد آجدار 12 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/2
میلگرد آجدار 12 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,7001402/12/3
میلگرد آجدار 12 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,100
1402/12/2
میلگرد آجدار 12 سیادن ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
25,000
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 شمس سپهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/2
میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/2
میلگرد آجدار 12 فولاد البرز غرب A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,0001402/12/3
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/3
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم27,9001402/12/2
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001402/12/3
میلگرد آجدار 12 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,1001402/12/3
میلگرد آجدار 12 سپهر ایرانیان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم26,2001402/12/3
میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
26,100
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001402/12/3
میلگرد آجدار 12 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,800

تا
26,500
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
26,900
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/3
میلگرد آجدار 12 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/2
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
28,500
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/3
میلگرد آجدار 12 کویر کاشان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,8001402/12/3
میلگرد آجدار 12 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,200

تا
24,400
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,8001402/12/3
میلگرد آجدار 12 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/2
میلگرد آجدار 12 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,400
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,300
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001402/12/3
میلگرد آجدار 12 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/3
میلگرد آجدار 12 کیان فولاد ابهر A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,400

تا
24,800
1402/12/3
میلگرد آجدار 12 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,4001402/12/3

قیمت میلگرد ساده 12

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد ساده 12 کویر کاشان شاخه 12 متری A1کیلوگرماز
29,400

تا
29,900
1402/12/3
میلگرد ساده 12 نورد فولاد آیین صنعت شاخه 12 متری A1کیلوگرم28,0001402/12/3
میلگرد ساده 12 فولاد نوین متین شاخه 12 متری A1کیلوگرم28,0001402/12/3
میلگرد ساده 12 کویر کاشان شاخه 6 متری A1کیلوگرم29,9001402/12/2
میلگرد ساده 12 فولاد نوین متین شاخه 6 متری A1کیلوگرم28,0001402/12/3