لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ذوب آهن

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,800

تا
29,300
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,900
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,900
1402/12/10
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
26,900
1402/12/10
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,200

تا
27,400
1402/12/10
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
26,800
1402/12/10
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,300
1402/12/10