لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ذوب آهن

میلگرد ذوب آهن

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم29,2001403/3/5
میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,9001403/3/5
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,9001403/3/5
میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001403/3/5
میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001403/3/5
میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001403/3/5
میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
27,500
1403/3/5
میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,6001403/3/5
میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001403/3/5