لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,300
1402/12/10
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
27,100
1402/12/10
میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,300

تا
27,100
1402/12/10
میلگرد آجدار 14 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 16 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 18 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 20 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 22 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 25 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 28 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,700
1402/12/10
میلگرد آجدار 32 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,9001402/12/10