لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 8 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,450

تا
29,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 10 فولاد ظفر بناب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,050

تا
29,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,050

تا
29,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 14 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 18 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 20 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 22 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 25 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 28 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 32 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,500

تا
28,650
1403/4/24