لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 16

میلگرد 16

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 16 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
30,750
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
2,790

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,390

تا
28,270
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,100

تا
29,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 کیان کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم23,8201403/4/16
میلگرد آجدار 16 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,000
1403/4/17
میلگرد آجدار 16 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,700

تا
28,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,400
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 روهینا جنوب دزفول A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,750

تا
28,300
1403/4/17
میلگرد آجدار 16 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,800
1403/4/23
میلگرد آجدار 16 خرمدشت تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,000

تا
28,300
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
27,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,700

تا
28,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,450
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,420
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 بافق یزد A4 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,700

تا
29,460
1403/4/23
میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,000

تا
27,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 جهان فولاد غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,120
1403/4/16
میلگرد آجدار 16 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
28,380
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,400

تا
28,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,190

تا
28,900
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,900

تا
31,300
1403/4/23
میلگرد آجدار 16 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
29,300

تا
30,120
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,900

تا
30,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
28,250
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 راستین آستارا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,400

تا
29,500
1403/4/21
میلگرد آجدار 16 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
28,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,200

تا
28,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,740

تا
29,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,150

تا
31,350
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,920

تا
29,300
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
27,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
28,500
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,200

تا
28,950
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,000
1403/4/19
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم31,4001403/4/24
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
30,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
30,200
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 صائب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,800

تا
28,900
1403/4/21
میلگرد آجدار 16 کاوه کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,090

تا
28,700
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 نورد کرمان A2 شاخه 12 متریکیلوگرم25,5501403/4/24
میلگرد آجدار 16 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,000

تا
28,800
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,9001403/4/23
میلگرد آجدار 16 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,600

تا
29,810
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب A2 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,600

تا
28,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
28,300

تا
30,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,500

تا
27,000
1403/4/23
میلگرد آجدار 16 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,280

تا
29,100
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,300

تا
27,600
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,500

تا
29,000
1403/4/24
میلگرد آجدار 16 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,800

تا
27,600
1403/4/19
میلگرد آجدار 16 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
27,650

تا
28,800
1403/4/24