لیست قیمت‌های طولانی رو نخون! باتامین‌کننده‌های مختلف بهت پیشنهاد قیمت میدن!

قیمت میلگرد 16

میلگرد 16

نام کالاواحدقیمت (تومان)تاریخ به روز رسانیفروشندگان
میلگرد آجدار 16 اردبیل A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,7001402/12/8
میلگرد آجدار 16 گروه ملی صنعتی فولاد ایران A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,5001402/12/8
میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,700

تا
27,000
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 شاهرود A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 بردسیر کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 سیرجان حدید جنوب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/8
میلگرد آجدار 16 فولاد و نورد هشترود A3 شاخه 12 متریکیلوگرم26,5001402/12/8
میلگرد آجدار 16 صنعت تجارت پردیس آذربایجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,1001402/12/8
میلگرد آجدار 16 جهان فولاد سیرجان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
26,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 فولاد ظفر بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 البرز تاکستان A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,8001402/12/8
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,700

تا
26,300
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 فولاد صائب تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم27,0001402/12/8
میلگرد آجدار 16 حسن رود گیلان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 شاهین بناب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 فولاد یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,600

تا
24,900
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 فولاد البرز غرب A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,3001402/12/7
میلگرد آجدار 16 کاوه اروند A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,4001402/12/8
میلگرد آجدار 16 فولاد راد همدان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,100

تا
26,800
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 امیرکبیر خزر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,400

تا
25,600
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 صبا فولاد زاگرس A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,100
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 نیشابور A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,800
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 میانه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
26,100
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 ارگ تبریز A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,300
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
27,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 بافق یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
27,000
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 زاگرس شهرکرد A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/7
میلگرد آجدار 16 احرامیان یزد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
23,300

تا
24,900
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 فایکو A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,400

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 کوثر اهواز A3 شاخه 12 متریکیلوگرم24,5001402/12/8
میلگرد آجدار 16 A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,900

تا
27,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 کاوه تیکمه داش A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,900

تا
26,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 نیک صدرای طوس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم25,2001402/12/8
میلگرد آجدار 16 نورد کرمان A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
25,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 سیادن ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,100
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
27,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 آریان فولاد A2 شاخه 12 متریکیلوگرم27,5001402/12/8
میلگرد آجدار 16 فولاد زرین میاندوآب A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,600

تا
26,000
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 کیان فولاد ابهر A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
24,800

تا
25,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,000

تا
25,200
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 آذر فولاد امین A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,000

تا
26,300
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 هیربد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,100

تا
25,300
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 پرشین فولاد A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,200

تا
26,400
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 سرمد ابرکوه A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 قائم رازی A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
25,300

تا
25,500
1402/12/8
میلگرد آجدار 16 آتیه خلیج فارس A3 شاخه 12 متریکیلوگرم20,8001402/12/8
میلگرد آجدار 16 کویر کاشان A4 شاخه 12 متریکیلوگرم27,7001402/12/8
میلگرد آجدار 16 آناهیتا A3 شاخه 12 متریکیلوگرماز
26,400

تا
26,800
1402/12/8