ورق استیل 310 ضخامت 8 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 8
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
6,831,000
تا
6,831,000