ورق استیل 310 ضخامت 8 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 8
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
7,287,500
تا
7,800,000