ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1250

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 3
حالت رول
ابعاد 1250
بازه قیمت (ریال) از
6,732,000
تا
6,732,000