ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1000

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 3
حالت رول
ابعاد 1000
بازه قیمت (ریال) از
5,417,500
تا
7,700,000