ورق استیل 310 ضخامت 3 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 3
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
6,320,800
تا
6,732,000