ورق استیل 310 ضخامت 2.5 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 2.5
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
6,732,000
تا
6,732,000