ورق استیل 310 ضخامت 12 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 12
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
6,831,000
تا
6,831,000