ورق استیل 310 ضخامت 15 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 15
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
7,375,500
تا
7,800,000