ورق استیل 310 ضخامت 10 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 10
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
7,375,500
تا
7,800,000