ورق استیل 310 ضخامت 10 رول 1500

آلیاژ 310
ضخامت ضخامت 10
حالت رول
ابعاد 1500
بازه قیمت (ریال) از
6,337,300
تا
6,338,400